Small Business Development Label

– Kor-antischebijbel

Is het goed gedacht of is het een gedachtegoed van goed en kwaad tegelijk? Is het een boek van rechten of alleen maar plichten en zwichten? Worden mensen gerespecteerd, bekeerd, of zowel letterlijk als figuurlijk gedemoraliseerd? Datgene wat onze halve wereld volhardend bezielt, is louter het gevolg van religieuze terreur die dood en verderf zaait.

Korantischebijbel?

 Ja deze titel is een twee-in-een.

De ene pleit de andere niet vrij. Het is in mijn optiek een twee-in-een-boek! Zo wij in het ene vele gruwelen en eeuwige oordelen lezen, liegt het andere boek er ook niet om. Daarom deze samengestelde titel, Korantischebijbel.

 

Korantischkatholiekebijbel

Ja, nu komen wij bij een drie-eenheid van geloofsgemeenschappen. Maar helaas, gemeenschap daar ontbreekt het aan. Het is louter venijn. Wat zijn er een stromingen, wat heerst er verdeeldheid. Grenzeloze geloofsonverschilligheid, ijdelheid en kwellingen zijn de bron van alle kwaad. Of moet ik het directer stellen, door te zeggen dat beide boeken dat zijn? Hoewel ze daar helemaal niet voor bedoeld waren noch zijn. Onze huidige geseculariseerde samenleving, die onze jongeren op tv waarnemen, beschouwen ze als de normaalste zaak van de wereld als het om normen en waarden gaat. Deze zeer kwalijke trend van dood en verderf wordt bij hen als gif geïnjecteerd.

Dagelijks worden ze via spelletjes geïnjecteerd met beelden van geweld, dood en verderf. Ik ben geen columnist, geen antichrist noch atheïst, maar constateer een verdeel-en-heerscultuur doordrenkt met argwaan. Onze saamhorigheid dreigt door alle bruut geweld geheel te verschroeien in een gevecht op leven en dood.

Nu heeft er wederom een brute, meervoudige moordaanslag plaats gevonden in Parijs. Het is niet de eerste en het zal ook zeker niet de laatste zijn. Sterker nog, dit is nog maar het begin van een reeks! Nu terug naar het begin. Gemeenschap dat is waar het aan ontbreekt. Maar het moet dan wel een gemeenschap zijn waarin respect heerst, waarin de een de ander respecteert op het gebied van geloof. Alleen dat biedt hoop en vertrouwen, dat opent perspectieven.

Nu tot slot, ik ben dit stuk begonnen met ‘kor-antischebijbel’. Dat heeft een negtieve impact: de koran is antibijbels. Ja, dat is wederzijds ook zo, maar wanneer wij bereid zijn elkaar te respecteren, dan ontstaat er een drie-eenheid bijbel, namelijk een Koranislamitischechristelijkekatholiekebijbel! Ik vraag niets, ik zeg ook niet dat wij elkaar moeten bekeren. Wij moeten elkaar inspireren naar een maatschappelijke geloofsovertuiging. Want ons mens-zijn is evenals onze wereld een wereld van plus en min. Wij moeten er daarom niet naar streven religies samen te voegen, of de ene de andere te laten overheersen. Dat een aantal mensen dit wel wil, is juist de oorzaak, van alle dood en verderf.

                               

Dit onderstaande is wat ik vraag:

Laat de diverse religies blijven, naast elkaar en met respect voor elkaar. Dan ontstaan er drie-eenheid-bijbelse bevolkingsgroepen en naties die samen sterk staan om het kleine overblijfsel van extremisten te vermorzelen als de as van het kwaad.

Nou dan, mogen wij in drie-eenheid eendrachtig roepen: victorie. Victorie met een amen, amen na,

Pieter Marinus Versluis Sr.