Small Business Development Label

– Nelson Mandela de wereldse zwarte christus

Cel nr. 466664                                                   18-07-1918  –  5-12-2013

“ZWARTE CHRISTUS”

NELSON MANDELA

NELSON MANDELA

Nelson Mandela was onze zicht- en hoorbare Zwarte Christus, het toonbeeld van vrede en verzoening, zoals het mensdom zou moeten zijn.

Alles wat hij heeft moeten ondergaan, wat hij heeft gezegd en de wereld heeft voorgehouden, heeft ons gemaand tot nadenken. De vrijheidsberoving die hij heeft moeten ondergaan, moet  onbeschrijfelijke smart teweeggebracht hebben. Doordat hij deze uiteindelijk toch wist te weerstaan, werden zevenentwintig jaren van gevangenschap jaar tot een gezegende en vruchtbare vrijheidsberoving, zowel voor zijn land en volk als voor zijn eigen idealen.

Deze krachtige, verlichte en energieke persoonlijkheid mocht stralen  en door zijn rechtvaardige optreden zijn idealen van vrede en verzoening binnenhalen. Hij streed en sprak vanuit zijn onaangetaste ziel en hart, ondanks het feit dat hij overspoeld werd door en bedolven onder vernederingen, ondervoeding, wreedheid en doodsbedreigingen.

Doch door zijn vreedzame strijd, vanuit het perspectief van een sterk geloof, heeft hij aan de overheersing der blanken en de apartheidscultuur op vreedzame wijze een einde weten te maken.

“Nu is de vader des vaderlands niet meer”

Toonbeeld van vrede en verzoening, zoals het gehele mensdom zou moeten zijn.

Zullen wij nu, na zijn dood, zijn idealen nog nastreven en -leven? Wij, die getuigen zijn geweest van deze zwarte aardse christus, moeten het beschamend beamen: Wie zijn wij en wat is ons huis?

De droom van Martin Luther King mocht uitkomen door onze zwarte christus.

 

Wat een eer voor mij, dat ik als eerbetoon aan deze icoon, mijn schip naar hem heb mogen vernoemen.

Moge Nelson Mandela voor u en mij geen verrijking zijn, maar een verarming; Want dan moge u en ik weten dat wij nog veel moeten en kunnen leren van deze zwarte christus,

”NELSON MANDELA”

 

De volgende morgenvroeg de dag na zijn overlijden, toen deze foto’s werden gemaakt, veranderde het luchtruim in een regenboog.

“Mag toch ook wonderlijk worden genoemd.”